Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas Atgal

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas

Apie projektą

Atlikti Pastatų renovacija, remontas, Laisvalaikio ir pramogų objektai

Įgyvendintas projektas „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“, kurio metu muziejuje įrengtos dinamiškos, nuolat kintančios ekspozicijos, interaktyvios erdvės pritaikytos renginiams, edukaciniams užsiėmimams organizuoti. Moderniame muziejuje žinios perteikiamos išmaniųjų technologijų pagalba, o lankytojai aktyviai įtraukiami į pažinimo procesą.

Iš viso modernizuotas 641,19 kv.m. muziejaus plotas: ekspozicinės erdvės, naujų ekspozicijų įrengimui pritaikytas vakarinis bokštas, sutvarkytos ir įrengtos saugyklos patalpos. Taip pat atnaujintos edukacinės programos ir sukurtos kitos paslaugos (muziejininko-restauratoriaus kabinete vyks atvirų durų dienos, atviros prieigos saugyklos ekspozicija, interaktyvi ekspozicija vakariniame bokšte „Tarp praeities ir ateities“ ir kt.)

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektui įgyvendinti skirta 728 508,61 Eur. (iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 500 104,16 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 228 404,45 Eur).

 

Turite pasiūlymų, pastebėjimų? Rašykite mums!

Projekto naujienos

2018-09-12 Paskelbtas viešasis pirkimas dėl muziejaus ekspozicinių salių ir vidaus patalpų įrengimo.

Planuojama įsigyti įvairaus tipo ekspozicinius stendus–vitrinas, baldus, skirtus lankytojų aptarnavimui ir priėmimui.

2018-04-05 Pasirašyta sutartis su UAB „Gėlių aveniu“ dėl dekoratyvinio medžio įsigijimo.

Dekoratyvinį medį planuojama įrengti gamtos ekspozicijų salėje.

 

Medžio kamienas – natūrali obelis, lapija – salal natūralūs lapai. Lapijai formuoti bus panaudota ne mažiau kaip 20 kg. lapų.

 

2018-03-20 Pilies vakarinis bokštas ruošiamas virtualios ekspozicijos „Tarp praeities ir ateities“ įrengimui.

Šiuo metu Pilies bokšte atliekami tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai:

Išardyta sena perdanga tarp pirmo aukšto ir rūsio, ruošiamasi įrengti naują perdangą.

Rūsyje bus įrengta „dingusios Tauragės“ ekspozicija, atidengta autentiška sienų danga. Pirmame aukšte bus įrengta 360 vaizdo-garso instaliacija, pristatanti miesto kūrimąsi iki šių dienų.

 

Antras aukštas ruošiamas virtualios realybės instaliacijų įrengimo pritaikymui. Planuojama pakeisti grindų dangą, atlikti sienų ir skliauto remontą.

 

 

 

 

2018-02-28 Pasirašyta sutartis su UAB „Elektroninės leidybos namai“ dėl skaitmeninės vizualinės komunikacijos sprendinių sukūrimo ir įdiegimo Tauragės krašto muziejuje.

Muziejuje bus sukurtas virtualus gidas, įrengtas išmanusis stalas, 3 interaktyvūs stendai, kuriuose bus įdiegti edukaciniai žaidimai ir viktorinos. Bus įrengti projektoriai ir projekcinės lentos.

Sutarties vertė – 46 778,60 Eur su PVM (planuota – 50 000,00 Eur). Darbus planuojama atlikti per 7 mėnesius.