Saulės fotovoltinės elektrinės Atgal

Saulės fotovoltinės elektrinės

Apie projektą

Atlikti Kitos sritys, Ekologija

Įgyvendinanant projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ ant lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato stogo įrengta saulės fotovoltinė elektrinė. Artimiausiu metu šios elektrinės bus įrengtos ant Tauragės r. savivaldybės administracijos, Tauragės PSPC, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ir Žygaičių gimnazijos pastatų stogų.

 Sumontavus saulės fotovoltines elektrines:

  • Sumažės neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kiekio sumažinimas);
  • sumažės deginamo iškastinio kuro išskiriamų teršalų kiekis ir bus tausojami gamtiniai ištekliai;
  • sumažės energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos galės būti skiriamos tiesioginei veiklai ir paslaugų kokybės gerinimui.

 Turite pasiūlymų, pastebėjimų? Rašykite mums!

Projekto naujienos

2019-06-26 Pasirašytos rangos darbų sutartys.

Su UAB „Elnitra“ pasirašytos rangos darbų sutartys dėl saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo ant Lauksargių globos namų ir Tauragės „Versmės“ gimnazijos pastatų stogų.

2019-04-11 Iš LR Aplinkos ministerijos gautas finansavimas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti.

Saulės fotovoltinės elektrinės bus įrengtos ant Lauksargių globos namų, Tauragės „Versmės“ ir Skaudvilės gimnazijų pastatų stogų.

2019-04-29 Pasirašytos rangos darbų sutartys.

Su UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ pasirašytos rangos darbų sutartys dėl saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo ant Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Tauragės rajono „Šaltinio“ progimnazijos pastatų stogų.

Su UAB „Elnitra“ pasirašytos rangos darbų sutartys dėl saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo ant lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ir Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatų stogų. 

Su UAB „Saulės elektrinių inžinerija ir ranga“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ant Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos pastato stogo. 

2018-11-11 Iš LR Aplinkos ministerijos gautas finansavimas saulės fotovoltinėms elektrinėms įrengti.

Saulės fotovoltinės elektrinės bus įrengtos ant Tauragės rajono savivaldybės administracijos, Šaltinio progimnazijos, Žygaičių gimnazijos, Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ir Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatų stogų.