Projektas „WASTEMAN“ Atgal

Projektas „WASTEMAN“

Apie projektą

Vykdomi Ekologija

 Projektu siekiama kurti aplinką be šiukšlių. Pagrindinės tikslinės grupės yra atliekų paslaugų savivaldybių suinteresuotosios šalys (komunalinių kietųjų atliekų tvarkymo organizacijos), atliekų bendrovės, vietos politikai ir valdžios institucijos bei žinių organizacijos, tiesiogiai susijusios su atliekų tvarkymu, taip pat piliečiai, prekių ir paslaugų gamintojai, MVĮ, būstai asociacijos, savivaldybės, NVO, kultūros paveldo organizacijos. Projekto veikla suskirstyta į tris pagrindinius darbo paketus: parengimas, įgyvendinimas, vertinimas ir būsimos gairės.

Projektas finansuojamas Regioninės plėtros fondo lėšomis.