Jaunimo centro atnaujinimas ir įrengimas Atgal

Jaunimo centro atnaujinimas ir įrengimas

Apie projektą

Atlikti Pastatų renovacija, remontas, Laisvalaikio ir pramogų objektai

Išanalizavus Tauragės miesto viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką, įvardinta esminė problema – kokybiškų patalpų trūkumas, bendruomeninių organizacijų švietėjiškai veiklai vykdyti. Problemą siekiama spręsti įgyvendinant projektą – „Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“.

Šiuo projektu yra siekiama gyventojams ir verslui sudaryti sąlygas įsitraukti į visuomeninę veiklą, sukuriant bendradarbiavimo tinklus, leidžiančius miestų vietovėse pasireiškiančias problemas visoms suinteresuotoms grupėms spręsti kartu – įgyvendinant vietos plėtros strategijas. 

Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę.