Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos sutvarkymas Atgal

Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos sutvarkymas

Apie projektą

Atlikti Ekologija

Siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte lygį, išvalyta ir sutvarkyta praeityje užteršta teritorija, kurioje buvo sandėliuojami naftos produktai: benzinas, dyzelinis kuras, tepalai, bitumas ir kt. (laikomi betoniniuose, įgilintuose į žemę rezervuaruose bei antžeminėse metalinėse talpyklose).

Teritorijos užterštas gruntas iškastas ir išvežtas į specialias valymo aikšteles. Kasimo vietose atkasus požeminius vamzdynus, iš jų  išsiurbti naftos produktai, vamzdynai demontuoti..

 

Turite pasiūlymų, pastebėjimų? Rašykite mums!