Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas Atgal

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas

Apie projektą

Vykdomi Pastatų renovacija, remontas, Laisvalaikio ir pramogų objektai

Tauragės krašto muziejus taps moderniu visuomenės laisvalaikio centru

2017– 2018 metais Tauragės rajone įgyvendinamas projektas „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“. Gerinant Tauragės krašto muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę, didinat paslaugų interaktyvumą, prieinamumą, plečianti jų įvairovę, muziejus taps modernia, šiuolaikiška laisvalaikio erdve.

Muziejaus modernizavimo idėjinis sprendinys – daugiafunkcinis muziejus. Muziejuje bus įrengtos dinamiškos, nuolat kintančios ekspozicijos, interaktyvios erdvės pritaikytos  renginių organizavimui, edukaciniams užsiėmimams , vaizdo ir garso terapija. Lankytojai bus aktyviai įtraukiami į pažinimo procesą,  žinios perteikiamos  išmaniųjų technologijų pagalba.

Įgyvendinant projektą bus modernizuotas 641,19 kv.m. muziejaus plotas : modernizuotos muziejaus ekspozicinės erdvės, naujų ekspozicijų įrengimui pritaikytas vakarinis bokštas, sutvarkytos ir įrengtos saugyklos patalpos. Numatyta sukurti skaitmeninio vaizdo-garso turinį, įsigyti baldus, edukacinei veiklai, lankytojų aptarnavimui skirtą įrangą.

Kaip teigė šio projekto koordinatorė, bus ne tik atnaujintos edukacinės programos, bet  ir sukurtos naujos paslaugos - muziejininko-restauratoriaus kabinete vykstančios atvirų durų dienos, atviros prieigos saugyklos ekspozicija, interaktyvi ekspozicija vakariniame bokšte „Tarp praeities ir ateities“ ir kt.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimui skirta 728 508,61 Eur. ( iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų– 500 104, 16 Eur. ir iš savivaldybės biudžeto – 228 404, 45 Eur).

„Tikimės, kad muziejus taps traukos ir bendradarbiavimo centru, skatins papildomus lankytojų srautus, padidins paslaugų vartojimo prieinamumą įvairioms tikslinėms grupėms ir prailgins lankytojų buvimo laiką muziejuje. Turėsime modernią, interaktyvią laisvalaikio zoną, kurioje galėsime ne tik apžiūrėti eksponatus, bet ir dalyvauti edukacinėse programose, organizuoti audiovizualinių, video ir garso kūrinių pristatymo renginius“,- projekto įgyvendinimu džiaugėsi Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis.

 

Turite pasiūlymų, pastebėjimų? Rašykite mums!

LIKO: 0 dienos 0 val. 0 min. 0 sek.

Projekto naujienos

2018-09-13 Paskelbtas viešasis pirkimas dėl muziejaus ekspozicinių salių ir vidaus patalpų įrengimo.

Planuojama įsigyti įvairaus tipo ekspozicinius stendus–vitrinas, baldus, skirtus lankytojų aptarnavimui ir priėmimui.

2018-04-05 Pasirašyta sutartis su UAB „Gėlių aveniu“ dėl dekoratyvinio medžio įsigijimo.

Dekoratyvinį medį planuojama įrengti gamtos ekspozicijų salėje.

 

Medžio kamienas – natūrali obelis, lapija – salal natūralūs lapai. Lapijai formuoti bus panaudota ne mažiau kaip 20 kg. lapų.

 

2018-03-20 Pilies vakarinis bokštas ruošiamas virtualios ekspozicijos „Tarp praeities ir ateities“ įrengimui.

Šiuo metu Pilies bokšte atliekami tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai:

Išardyta sena perdanga tarp pirmo aukšto ir rūsio, ruošiamasi įrengti naują perdangą.

Rūsyje bus įrengta „dingusios Tauragės“ ekspozicija, atidengta autentiška sienų danga. Pirmame aukšte bus įrengta 360 vaizdo-garso instaliacija, pristatanti miesto kūrimąsi iki šių dienų.

 

Antras aukštas ruošiamas virtualios realybės instaliacijų įrengimo pritaikymui. Planuojama pakeisti grindų dangą, atlikti sienų ir skliauto remontą.

 

 

 

 

2018-02-28 Pasirašyta sutartis su UAB „Elektroninės leidybos namai“ dėl skaitmeninės vizualinės komunikacijos sprendinių sukūrimo ir įdiegimo Tauragės krašto muziejuje.

Muziejuje bus sukurtas virtualus gidas, įrengtas išmanusis stalas, 3 interaktyvūs stendai, kuriuose bus įdiegti edukaciniai žaidimai ir viktorinos. Bus įrengti projektoriai ir projekcinės lentos.

Sutarties vertė – 46 778,60 Eur su PVM (planuota – 50 000,00 Eur). Darbus planuojama atlikti per 7 mėnesius.