Tauragės krašto muziejaus modernizavimas Atgal

Tauragės krašto muziejaus modernizavimas

Apie projektą

Tauragės krašto muziejus taps moderniu visuomenės laisvalaikio centru

2017– 2018 metais Tauragės rajone įgyvendinamas projektas „ Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“. Gerinant Tauragės krašto muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę, didinat paslaugų interaktyvumą, prieinamumą, plečianti jų įvairovę, muziejus taps modernia, šiuolaikiška laisvalaikio erdve.

Muziejaus modernizavimo idėjinis sprendinys – daugiafunkcinis muziejus. Muziejuje bus įrengtos dinamiškos, nuolat kintančios ekspozicijos, interaktyvios erdvės pritaikytos  renginių organizavimui, edukaciniams užsiėmimams , vaizdo ir garso terapija. Lankytojai bus aktyviai įtraukiami į pažinimo procesą,  žinios perteikiamos  išmaniųjų technologijų pagalba.

Įgyvendinant projektą bus modernizuotas 641,19 kv.m. muziejaus plotas : modernizuotos muziejaus ekspozicinės erdvės , naujų ekspozicijų įrengimui pritaikytas vakarinis bokštas, sutvarkytos ir įrengtos saugyklos patalpos. Numatyta sukurti skaitmeninio vaizdo-garso turinį, įsigyti baldus, edukacinei veiklai, lankytojų aptarnavimui skirtą įrangą.

Kaip teigė šio projekto koordinatorė, bus ne tik atnaujintos edukacinės programos, bet  ir sukurtos naujos paslaugos - muziejininko-restauratoriaus kabinete vykstančios atvirų durų dienos, atviros prieigos saugyklos ekspozicija, interaktyvi ekspozicija vakariniame bokšte „Tarp praeities ir ateities“ ir kt.

Projekto įgyvendinimui skirta 588 358,00 Eur. ( iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų– 500 104, 16 Eur. ir iš savivaldybės biudžeto – 88 253, 84 Eur.).

„Tikimės, kad muziejus taps traukos ir bendradarbiavimo centru, skatins papildomus lankytojų srautus, padidins paslaugų vartojimo prieinamumą įvairioms tikslinėms grupėms ir prailgins lankytojų buvimo laiką muziejuje. Turėsime modernią, interaktyvią laisvalaikio zoną, kurioje galėsime ne tik apžiūrėti eksponatus, bet ir dalyvauti edukacinėse programose, organizuoti audiovizualinių, video ir garso kūrinių pristatymo renginius“,- projekto įgyvendinimu džiaugėsi Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis.

LIKO: 0 dienos 0 val. 0 min. 0 sek.

Projekto naujienos