2018-04-27 Atliekami apšvietimo įrengimo baigiamieji darbai.
2018-04-24 Įrenginėjamas neįgaliesiems pritaikytas keltuvas į pilies bokšto rūsį.
2018-04-05 Pasirašyta sutartis su UAB „Gėlių aveniu“ dėl dekoratyvinio medžio įsigijimo.

Dekoratyvinį medį planuojama įrengti gamtos ekspozicijų salėje.

 

Medžio kamienas – natūrali obelis, lapija – salal natūralūs lapai. Lapijai formuoti bus panaudota ne mažiau kaip 20 kg. lapų.

 

2018-03-30 Atliktas dalinis muziejaus pietvakarinio korpuso priestato rūsio remontas, atnaujinami vidaus inžineriniai tinklai.

 

 

 

2018-03-20 Pilies vakarinis bokštas ruošiamas virtualios ekspozicijos „Tarp praeities ir ateities“ įrengimui.

Šiuo metu Pilies bokšte atliekami tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai:

Išardyta sena perdanga tarp pirmo aukšto ir rūsio, ruošiamasi įrengti naują perdangą.

Rūsyje bus įrengta „dingusios Tauragės“ ekspozicija, atidengta autentiška sienų danga. Pirmame aukšte bus įrengta 360 vaizdo-garso instaliacija, pristatanti miesto kūrimąsi iki šių dienų.

 

Antras aukštas ruošiamas virtualios realybės instaliacijų įrengimo pritaikymui. Planuojama pakeisti grindų dangą, atlikti sienų ir skliauto remontą.

 

 

 

 

2018-02-28 Pasirašyta sutartis su UAB „Elektroninės leidybos namai“ dėl skaitmeninės vizualinės komunikacijos sprendinių sukūrimo ir įdiegimo Tauragės krašto muziejuje.

Muziejuje bus sukurtas virtualus gidas, įrengtas išmanusis stalas, 3 interaktyvūs stendai, kuriuose bus įdiegti edukaciniai žaidimai ir viktorinos. Bus įrengti projektoriai ir projekcinės lentos.

Sutarties vertė – 46 778,60 Eur su PVM (planuota – 50 000,00 Eur). Darbus planuojama atlikti per 7 mėnesius.

 

2018-02-02 Vyksta pirkimo „Skaitmeninės vizualinės komunikacijos sprendinių sukūrimas ir įdiegimas Tauragės krašto muziejuje“ vertinimo procedūros.
2018-01-19 Vyksta vidaus patalpų remonto darbai. Įrenginėjama elektros instaliacija, šildymo sistema.
2018-01-04 Paskelbtas viešasis pirkimas dėl skaitmeninės įrangos įsigijimo.
2017-12-01 Pasirašyta sutartis su UAB „Wide Wings“. Sutarties vertė 100 000 Eur. Darbus numatoma baigti per 10 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
2017-10-11 Paskelbtas pirkimas dėl įrangos 360° vaizdui transliuoti, skaitmeninio garso-vaizdo modulio įrangos įsigijimo ir skaitmeninio vaizdo-garso sukūrimo.
2017-08-07 Rengiami virtualios ekspozicijos ,,Tarp praeities ir ateities“ pilies vakariniame bokšte įrengimo pirkimo dokumentai. Pirkimą, iš anksto suderinus su CPVA, planuojama skelbti 2017 m. rugsėjo mėn.
2017-08-01 Rengiami muziejaus ekspozicijų salių ir vidaus patalpų įrengimo pirkimo dokumentai. Pirkimą, iš anksto suderinus su CPVA, planuojama skelbti 2017 m. rugsėjo mėn.
2017-06-02 Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis su UAB ,,Apastata“. Sutarties vertė 304 908,32 Eur (buvo planuota 382 990,32 Eur). Darbus numatoma baigti per 14 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.tvk.lt/index.php?m=30&tid=2544

 

2017-04-30 Pasirašyta finansavimo sutartis, parengtas pirkimų planas, mokėjimų teikimo grafikas, paskelbtas rangos darbų pirkimas.
2017-03-31 Gautas patvirtinimas dėl projekto finansavimo skyrimo, rengiami sutarties pasirašymo dokumentai, išsiųsti derinti rangos darbų pirkimo dokumentai.
2017-02-28 Patikslinta paraiška, rengiami rangos darbų pirkimo dokumentai.
2016-12-31 Pateikta paraiška, gautas statybos leidimas.
2016-11-30 Modernizavimo projektas įtrauktas į Regiono projektų sąrašą, gautas kvietimas teikti paraišką.
2016-10-31 Vertinamas ir tikslinamas projektinis pasiūlymas. Projektas pristatytas visuomenei. Tikslinamas techninis projektas pagal ekspertizės pastabas.
2016-09-30 Pateiktas projektinis pasiūlymas.
2016-05-31 Koreguojamas investicijų projektas, rengiamas projektinis pasiūlymas, techninis projektas teikiamas ekspertizei.
Tauragės savivaldybės projektai

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas Atgal

Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ modernizavimas

Apie projektą

Vykdomi Laisvalaikio ir pramogų objektai, Pastatų renovacija, remontas

Tauragės krašto muziejus taps moderniu visuomenės laisvalaikio centru

2017– 2018 metais Tauragės rajone įgyvendinamas projektas „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“. Gerinant Tauragės krašto muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę, didinat paslaugų interaktyvumą, prieinamumą, plečianti jų įvairovę, muziejus taps modernia, šiuolaikiška laisvalaikio erdve.

Muziejaus modernizavimo idėjinis sprendinys – daugiafunkcinis muziejus. Muziejuje bus įrengtos dinamiškos, nuolat kintančios ekspozicijos, interaktyvios erdvės pritaikytos  renginių organizavimui, edukaciniams užsiėmimams , vaizdo ir garso terapija. Lankytojai bus aktyviai įtraukiami į pažinimo procesą,  žinios perteikiamos  išmaniųjų technologijų pagalba.

Įgyvendinant projektą bus modernizuotas 641,19 kv.m. muziejaus plotas : modernizuotos muziejaus ekspozicinės erdvės, naujų ekspozicijų įrengimui pritaikytas vakarinis bokštas, sutvarkytos ir įrengtos saugyklos patalpos. Numatyta sukurti skaitmeninio vaizdo-garso turinį, įsigyti baldus, edukacinei veiklai, lankytojų aptarnavimui skirtą įrangą.

Kaip teigė šio projekto koordinatorė, bus ne tik atnaujintos edukacinės programos, bet  ir sukurtos naujos paslaugos - muziejininko-restauratoriaus kabinete vykstančios atvirų durų dienos, atviros prieigos saugyklos ekspozicija, interaktyvi ekspozicija vakariniame bokšte „Tarp praeities ir ateities“ ir kt.

Projekto įgyvendinimui skirta 588 358,00 Eur. ( iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų– 500 104, 16 Eur. ir iš savivaldybės biudžeto – 88 253, 84 Eur.).

„Tikimės, kad muziejus taps traukos ir bendradarbiavimo centru, skatins papildomus lankytojų srautus, padidins paslaugų vartojimo prieinamumą įvairioms tikslinėms grupėms ir prailgins lankytojų buvimo laiką muziejuje. Turėsime modernią, interaktyvią laisvalaikio zoną, kurioje galėsime ne tik apžiūrėti eksponatus, bet ir dalyvauti edukacinėse programose, organizuoti audiovizualinių, video ir garso kūrinių pristatymo renginius“,- projekto įgyvendinimu džiaugėsi Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis.

LIKO: 0 dienos 0 val. 0 min. 0 sek.
media/galleries/2000x1200/img_7451.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7451.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7451.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7433.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7433.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7433.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7433.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7437.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7437.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7437.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7437.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7449.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7449.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7449.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7449.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7460.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7460.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7460.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7460.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7480.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7480.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7480.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7480.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7463.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7463.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7463.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7463.jpg?" alt="" />

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/2000x1200/img_7476.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/2000x1200/img_7476.jpg?">

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filemtime(): stat failed for media/galleries/224x139/img_7476.jpg

Filename: helpers/gallery_helper.php

Line Number: 14

media/galleries/224x139/img_7476.jpg?" alt="" />
2016-04-30 Rengiamas investicijų ir techninis projektas.