Jūros krantinės šlaito sutvirtinimas ir Meilės alėjos tako atstatymas Atgal

Jūros krantinės šlaito sutvirtinimas ir Meilės alėjos tako atstatymas

Apie projektą

Vykdomi Šaligatviai, dviračių takai

Praėjus dviem metams po Meilės alėjos rekonstrukcijos, Jūros krantinės šlaitas neatlaikė naujojo statinio ir 2015 m. birželio mėnesį buvo pastebėti pirmieji nežymūs jūros krantinės deformacijos požymiai - tako dangos ir atraminės sienelės deformavimasis. Iškart buvo užsakyti inžineriniai geologiniai Jūros krantinės tyrimai, siekiant išsiaiškinti kokie darbai turi būti atlikti siekiant ištaisyti broką.

Tačiau dėl sudėtingos geologinės situacijos, grunto ypatybių, nepalankios statinio lokacijos (neina privažiuoti sunkiajai technikai) ir nuolat analizuojamos ir atnaujinamos mokslininkų ir specialistų informacijos, darbai nevyksta taip greit kaip mes visi norėtume. Jūros krantinės sutvirtinimo projektas labai svarbus, nes reikia užtikrinti viso šlaito (nuo bažnyčios iki vasaros estrados) saugumą.  Turime užkirsti kelią ir užtikrinti, kad tokie įvykiai nepasikarto ateityje, todėl krantinės šlaito sutvirtinimo darbus būtina atlikti itin kruopščiai ir atsakingai. Intensyviai vyko  parengiamieji darbai: atlikti išsamūs moksliniai tyrimai, parengti projektiniai sprendiniai.

LIKO: 0 dienos 0 val. 0 min. 0 sek.

Projekto naujienos

2017-09-12 Sudaryta Viešojo pirkimo komisija

 

  1. Sudaryta šios sudėties viešojo pirkimo komisija Jūros upės krantinės Tauragės mieste sutvarkymo darbams pirkti:

Modestas Petraitis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);

Ona Bartulienė – Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja (komisijos narė);

Milda Kliunkienė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė);

Egidijus Montvilas – Statybos skyriaus vyr. specialistas (komisijos narys);

Romualda Norkutė – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė (komisijos narė);

Aivaras Preikšaitis – Statybos skyriaus vedėjas (komisijos narys).

  1. Komisijos įgaliiojimai:

2.1. parengti pirkimo dokumentus;

2.2. konkurso būdu parinkti tiekėjus;

2017-07-31 Parengtas techninis projektas. Užsakyta techninio projekto ekspertizė. Gavus teigiamą ekspertizės atsakymą, bus pradėtos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams atlikti.

Įvertinus susidariusią situaciją ir siekiant išvengti didesnių pasekmių, šlaite numatoma:

1. Sutvarkyti apie 120 m. šlaito;

2. Visame šlaite įrengiama nauja drenažo sistema;

3.Liaunos metalinių lakštų atraminės sienos įrengimas šlaito apačioje, šalia Jūros upės kranto tako;

4. Viso šlaito sutvirtinimas Geoweb tinklu;

5. Velėnavimas ir vejų įrengimas.

2017-05-10 Visuomenei pristatyti Jūros upės krantinės projektiniai sprendiniai. Pagal geologinius, topografinius bei vandens tyrimo rezultatus parengtus techninio projekto sprendinius pristatė Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai.

Pasak lektorių, 2013 metais renovuotos krantinės dabartinę būklę lėmė įvairūs gamtiniai veiksniai: skirtingi dirvožemio sluoksniai, didelis kritulių kiekis, vandens takoskyros,  infiltracinių šulinių įrengimas, susiformavusios nuošliaužos apatinėje šlaito dalyje.

Atsižvelgus į esamą situaciją, atliktų  tyrimų rezultatus, siūlyta įrengti šlaitinį drenažą bei  iki žvyrinio grunto sluoksnio įkalti polius, kurie sustabdytų grunto slinkimą. Įrengti tvirtinimus būtina keliose šlaito vietose. Darbai bus atliekami su specialia įranga, numatytos technikos privažiavimo galimybės.

2017-04-13 Susitikimas slenkančio šlaito projekto rengėjais. Susitikimo metu aptarti galutiniai geologinių, topografinių bei vandens tyrimų rezultatai. Pristatyta esamos situacijos analizė bei šiuo metu atliekami skaičiavimai ir kuriami kompiuteriniai modeliai

Susitikimo metu  paaiškėjo, kad jau pateikta visa Tauragės rajono savivaldybės administracijos surinkta reikalinga informacija techninio projekto parengimui. Informacija: topografinės nuotraukos parengimo darbai, inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitos, vandens tyrimų laboratorinės ataskaitos, gamtos apsaugos inspektorių išvados, kurių paprašė Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai, reikalingos reikiamos metodikos parinkimui slenkančio šlaito atstatyti. Išanalizavus visą pateiktą medžiagą, techninis projektas turi būti parengtas per 1,5 mėn. Patvirtinus techninį projektą, bus skelbiamas statybos rangos darbų konkursas.

2015-09-01 UAB „InGeo“ laimėjusi konkursą atliko inžinerinių geologinių tyrimų darbus, kurių metu buvo išgręžti du gręžiniai.

Kadangi artėjo šaltasis metų periodas, pėsčiųjų- dviračių tako atstatomieji darbai negalėjo būti pradėti. Šaltuoju metų periodu buvo konsultuojamasi su įvairiomis įmonėmis, kurioms jau yra tekę susidurti su nenugalimomis gamtos jėgomis (force majeure) ir šalinti jų padarinius.