Jaunimo centro atnaujinimas ir įrengimas Atgal

Jaunimo centro atnaujinimas ir įrengimas

Apie projektą

Išanalizavus Tauragės miesto viešąją infrastruktūrą bei gyvenamąją aplinką, įvardinta esminė problema - kokybiškų patalpų trūkumas, bendruomeninių organizacijų švietėjiškai veiklai vykdyti. Problemą siekiama spręsti įgyvendinant projektą – ,,Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams”.

Įgyvendinant projektą bus siekiama gyventojams ir verslams sudaryti sąlygas įsitraukti į visuomeninę veiklą, sukuriant bendradarbiavimo tinklus, leidžiančius miestų vietovėse pasireiškiančias problemas visoms suinteresuotoms grupėms spręsti kartu – įgyvendinant vietos plėtros strategijas. 

Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę.